Deze vereniging zet zich in voor de belangen van de bewoners aan de Stoofdijk 28 t/m 66 te de Dinteloord. Deze woningen grenzen aan de Dintelpolder. Voor deze polder lopen namelijk plannen om hier een ‘vakantiepark’ te ontwikkelen; Dintelpark.

 

De bewoners van de Stoofdijk 28 t/m 66 kunnen nu kilometers ver kijken en genieten van het mooie polderlandschap, de rust en de stilte achter hun huis. Bang dat het binnenkort gedaan is met deze rust, stilte en uitzicht, zullen ze met grote belangstelling de plannen blijven volgen en waar mogelijk, bij proberen te sturen.

 

Ook zijn we bezorgt dat hier een tweede “Sunclass” zal ontstaan. Sunclass is een recreatiepark in de kern Nieuw-Vossemeer wat tegenwoordig vol is met arbeidsmigranten.

Onder deze bewoners is een kleine enquête gehouden om de bereidheid te peilen om zich te organiseren. En de uitkomst van deze enquête was zeer duidelijk, men wil gezamenlijk optrekken om de plannen rond Dintelpark volgen.

 

Op 14 mei 2012 is de eerste algemene leden vergadering geweest. Op deze vergadering is het bestuur gekozen.

 

Het bestuur heeft via een brief aan het college van B en W van de gemeente Steenbergen en de Dorpsraad van Dnteloord de oprichting van de vereniging kenbaar gemaakt. Via deze link kunt u de brief openen; Brief aan college

 

 

Contact; info@stoofdijk.nl.

Belangenvereniging Inpassing Dintelpark

WestBrabander 3-4-2014

BNdeStem 8-4-2014